درباره امیرحسین غروبی بیشتر بدانید!

ده درصدی باش!

سلام،

من امیرحسین غروبی هستم ، فعالیت حرفه ایی خودم رو با بازاریابی و فروش شروع کردم، و در حال حاضر در حال آموزش دادن و آموزش دیدن بازاریابی و فروش در دنیای واقعی و اینترنت هستم،

در گروه آموزشی و مشاوره امیرحسین غروبی می آموزید که یکبار برای همیشه کاری را به درستی و کامل انجام دهید.

نظرات برخی از دانشجویان

ده درصدی های پیشتاز